Миланка Јањић

- Комерцијални Директор -


komercijalni_d_Milanka_Janjic

Рођена 19.10.1956. године у Краљеву. Основну и средњу економску школу завршила у Краљеву а Економски факултет у Крагујевцу. Радни однос засновала у друштвеном предузећу “Гвожђар” Краљево, 1981. године, где је провела 25 година, углавном на руководећим местима, а последње 3,5 године, на месту генералног директора.

Од 2005. године је запослена ЈКП “Чистоћа”, до 2010. године на радном месту Финансијски директор а од 2010. године на радном месту Комерцијални директор.