Надзорни одбор

- Члан -


Miko

Милован Велимировић

ЛИЧНЕ  ИНФОРМАЦИЈЕ

 

                         Име и презиме      Милован  Велимировић

                                        Адреса      Кованлучка 72,  36103 Кованлук

                                     Телефон     +381 64 823 85 35

                                         Е-mail     mikovelimirovic@gmail.com

                        Држављанство      Српско

                          Датум рођења     05.02.1971

ФОРМАЛНО ОБРАЗОВАЊЕ    

 

РАДНО ИСКУСТВО    

 

                                     Период      09.05.2007 – до сада

Име и адреса послодавца       ЈЕП „Топлана“ Краљево, Цара Лазара 52

                                      Сектор      Технички сектор, Развој, инвестиције и припрема

                                        Звање      Пројектант

 

                                     Период       2004-2006

Име и адреса послодавца   Божовић –гас Београд Чукарица , Јабланичка 3

                                      Сектор      Технички сектор

                                        Звање      Пројектант

 

                                      Период       2012

Име и адреса послодавца       ЈКП „Чистоћа “  Краљево, Жичка 10 В

                                         Звање      Председник НО

НАПОМЕНА

Ожењен, отац једног детета